Úvodní slovo

Touto webovou stránkou vyvrcholila snaha o zpřístupnění mojí retrospektivní výstavy
konané v rámci aktivit Českého Centra v Budapešti (2008), širší obci příznivců fotografie a
výtvarného umění. Doufám,že se moje dílka budou líbit a v lepším případě zabrnkají i na
hlubší struny lidské psýchy. Stránky se budou v budoucnosti ještě vyvíjet a plnit rubrikami,
podle tvůrčích a časových možností autora. Nyní obsahuji pouze úvodní slovo, galerie a
kontakty. Linkněte si pro zajímavost na zahajovací řeč výstavy v Budapešti.

V Praze 18.9.2011

Jan Fidler